Στην εταιρία μας αναγνωρίζουμε ότι οι άριστες εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

Η εταιρία Ballas Promotion, εδώ και πολλά χρόνια, αναγνωρίζει έμπρακτα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την κοινωνία όπως και η κοινωνία έχει ανάγκη τις επιχειρήσεις.

 Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:
•    Τον άνθρωπο
•    Το περιβάλλον
•    Την κοινωνία

Η εταιρία μας, όντας άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζει την υποστήριξή τους στην ανάπτυξή της και την ανταποδίδει. Οι δράσεις μας αφορούν κυρίως :
•    Πολιτιστικές εκδηλώσεις
•    Συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Φοιτητικών Οργανώσεων.
•    Χορηγίες

Η εταιρία Ballas Promotion υποστηρίζει τους παρακάτω μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς:
Τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα.
Τον οργανισμό Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος